Ons Span

Vir vinnige vriendelike diens kan u een van die volgende personeel skakel:

Om aan te sluit of om iemand voor te stel aan Koopkrag:

Skakel: (012) 348 5452
Cell: 082 775 4208 Cell: 082 507 9986

Om aan te sluit as leweransier:

Skakel: (012) 348 5452

Om korttermynversekering deur Koopkrag te reel:

Skakel: (012) 348 5452

Algemene navrae

Skakel: (012) 348 5452

IT (Informasie Tegnologie)

Rekeninge

Ander personeel