Hoe sê?

JIP! Gebruik jou KOOPKRAG kaart by enige van meer as 10 000 winkels landwyd en ontvang geld terug elke Feesseisoen!

Goed so... en?

 • 'n begrotingsfasiliteit, waar jy tussen 3 en 24 maande het om te betaal EN boonop geld daarop verdien!
 • motorfinansiering en persoonlike lenings met flinke diens en uiters kompeterende rentekoerse.
 • motor- en huishoudversekering waarop jy 'n jaarlikse kontant BONUS van 8% verdien!
 • groep en lewensversekering
 • begrafnisversekering, met dekking van tussen R4 000 en R3 0000 per gesinslid.

Klink goed... maar wat kos dit?
In n neutedop:

 • GEEN aansluitingsfooie
 • Slegs 90c per transaksie
 • 'n Maksimum van net R3.50 administrasiefooi per maand
 • Slegs R50 vir 'n blinknuwe KOOPKRAG kaart elke 2 jaar!

FANTASTIES! En nou?

Om aansoek te doen is vinnig en maklik indien jy meer as R5 000 per maand verdien en 'n goeie kredietrekord het...

Koopkrag bied die volgende aan sy verbruikerslede:

 • BONUS Ons verbruikerslede verdien bonus op aankope wat hulle met die koopkaart maak, mits die volle rekening betaal is op die derde van elke maand. Die bonus word teen u rekening gekrediteer in Desember wat dan vir u meer kontant in die sak beteken oor die Feestyd!!
 • GERIEF Ons kaart beskik oor al die veiligheidseienskappe van Kredietkaarte. U kan selfs tydens vakansie by die see u kaart gebruik. Groot kettingwinkels soos SHOPRITE, CHECKERS, CHECKERS HYPER, TRADE CENTRE, DION, GAME, ACKERMANS, WOOLWORTHS, TIGER WHEEL & TYRE, OK Furn, BATA & meeste van PEP se winkels aanvaar die Koopkrag kaart landwyd. U het ook die voordeel dat u elke maand slegs een rekening ontvang om te betaal.
 • BEGROTINGSPLAN 'n Begrotingsplan is beskikbaar vir duurder items met 'n afbetalingstermyn van drie tot vier en twintig maande. Die fasiliteit is op versoek beskikbaar.
 • GROEP BEGRAFNISVERSEKERING (Slegs vir aansoekers onder 60 jaar)

POLIS VIR GESIN
Standaard Premie per maand R15.60 R20.40 R28.60 R40.80 R62.00 R83.00 R124.50
Dekking by dood van:
Hooflid, Gade & kinders 15 tot 20 jaar R4 000 R5 000 R7 000 R10 000 R15 000 R20 000 R30 000
Kinders 6 tot 14 jaar R2 000 R2 500 R3 500 R5 000 R7 500 R10 000 R15 000
Kinders onder 6 jaar(Ook doodgebore) R1 000 R1 250 R1 750 R2 500 R3 750 R5 000 R7 500

POLIS VIR ENKELLOPENDE
Standaard Premie per maand R7.00 R9.20 R12.90 R18.40 R27.90 R37.50 R55.80
Dekking by dood van:
Enkel persoon R4 000 R5 000 R7 000 R10 000 R15 000 R20 000 R30 000
 • GROEPSLEWENSVERSEKERING (Slegs vir aansoekers onder 54 jaar) Die skema bied lewensdekking aan die verbruikerslid vir die gedeeltelike of algehele vereffening van sy rekening by afsterwe. Enige krediete wat hieruit ontstaan is beskikbaar aan die gade. Die premie is R5-05 per maand per eenheid.

Ouderdom by afsterwe < 30 30-39 40-49 50-59 60-69 70+
Voordeel in Rand per eenheid R12 000 R10 000 R7 000 R4 000 R2 000 R1 000
 • AVBOB BEGRAFNISVERSEKERING vir persone 60 tot 85 jaar.
 • PERSOONLIKE LENINGS Beskikbaar aan verbruikerslede teen uiters mededingende rentekoerse.
 • HUURKOPE Deur hiervan gebruik te maak kan u die motor van u drome teen uiters bekostigbare rentekoerse bekom. U kan ook meubels, karavane ens. deur middel van die fasiliteit bekom.
 • KORTTERMYNVERSEKERING Vir 'n gratis kwotasie skakel gerus ons makelaars Afdeling by (012) 348-5452. Nie alleenlik is die premie bekostigbaar nie maar u verdien boonop BONUS daarop ongeag u eise geskiedenis.

*Terme en voorwaardes is vantoepassing

 

OOR ONS

Tot en met 1937 was die bedrywighede van koopverenigings redelik beperk in Pretoria. In `n poging om omsette te verhoog het handelaars in die begin van die dertigerjare kredietfasiliteite aan die algemene publiek begin toestaan. Verhoogde omsette was die gevolg maar ongelukkig ook agterstallige rekeninge met die gepaardgaande kontantvloeiprobleme. Hul oplossing heirvoor, die toestaan van afslag op kontantaankope en die toestaan van korting aan rekeninghouers wat hul rekeninge stiptelik vereffen.

Dit het die ideale geleentheid geskep om die koopkrag van die verbruikers in Pretoria te konsolideer in ‘n vereniging. Hierdie vereniging sou namens sy lede rekeninge by die verskillende handleaars open, die betaling van die rekeninge waarborg en stiptelik vereffen om sodoende vir die korting te kwalifiseer. Dit is hierdie korting wat ons lede jaarliks as `n bonus ontvang. Koopkrag word in 1938 gestig.

Deur die jare het ons produkreeks uitgebrei en sluit in `n aankoopkaart, huurkoopfinansiering, persoonlikelenings, korttermynversekering, `n aankoopkaart begrotingsfasiliteit, groep lewensversekering, groep begrafnisversekering ens. Vandag kan aankope landswyd by `n verskeidenheid van handelaars gedoen word

MAATSKAAPY DIREKTEURE
Mnr JH du Plessis (Voorsitter), Mnr AJ Jacobs, Dr AJ Van Wyk, Mnr MF Labuschagne, Mnr R Taljaard.