makro is 'n nuwe landwye verskaffer!
CAMBRIDGE FOOD is ons nuutste landwye verskaffer!

DIE APRIL-MAAND REKENING HET GE-OPEN OP SATURDAG 16 MAART 2019
. Gebruik die leweransiersgids’  knoppie hierbo om Koopkrag verskaffers in u omgewing  te soek. Laai Koopkrag se TOEP (APP) af en ontvang u Verskaffer-inligting via die TOEP.

 

 

Noodnommers: Verlore en gesteelde kaarte – Nedbank Telesentrum 0800 110 929 SANTAM eise – 0860 505 911 SANTAM poliswysigings – 0860 726 826 / 0860 102 722 MOMEMTUM eise en poliswysigings – 0860 111 512 MOMENTUM SOS noodgevalle  - 0860 784 767.

 

NUWE VERSKAFFERS: < GALITOS MONTANA h/v Dr. Swanepoel & Sefako Makgatho Tel: 012 548 0177 >< GALITOS SEDIBA h/v R511 & Ouwapadrand Tel: 014 533 3467 >< SAFARI LIQUORS Arendweg Safari Garden Sentrum Rustenburg >< THE APRON BUTCHERY & DELI Ridgewayln. 1 Tel: 012 664 3686 >< SPAR & TOPS Midstream Ridge Ridgewayln. 1 Tel: 012 664 3686 >< SUPERSPAR & TOPS Kraaifontein Brightonweg Tel: 021 987 2060 >< West Pack Express Sediba h/v R511 & Ouwapadrand Tel: 071 548 7026 >< OK FOODS Beaufort Wes h/v Donkin & Danie Theron Tel: 023 007 0238 >< Dr. Janine Raubenheimer (medies) Kirknessstr. 402 Loftus Park Gebou B Pretoria Tel: 012 072 0032 >< OK FOODS Tierpoort h/v Garsfontein & Tierpoortweg Pretoria Tel: 012 023 0103 >< SPAR & TOPS Ouklip h/v Ouklip & Graphitestr. Roodepoort Tel: 011 675 3561 >< THE FRIENDLY BUTCHERY & BAKERY h/v Gerhard & Von Willich Centurion Tel: 012 663 7116 >< SERVICE CENTRE Zambezi Retail Park Sefako Makgatostr. Tel: 012 755 7272 >< BRITS MALL Apteek Hendrik Verwoerdstr. Brits Tel: 012 250 2837 >< SEDIBA FOOD LOVERS MARKET h/v R511 & Ou Wapadweg Tel: 071 548 7026 >< WIMPY Volksrust Laingsnekstr. 19 Tel: 017 735 2910 >< MEDIESE SENTRUM APTEEK h/v York & Gloucesterln. George Tel: 044 873 5752 >< DUNLOP ZONE GEZINA Steve Bikoweg 630 Tel: 012 942 8665 >< DUNLOP ZONE MENLYN Motor City Newlands Garsfonteinweg Tel: 065 855 2174 >< DE JAGER OOGKUNDIGES Springbokstr. 192 Wierdapark Tel: 012 660 1151 >< Dr. TANYA DE WET PERIODONTIS Gerhardstr. 143 Lyttelton Tel: 012 644 1251 >< TANDARTSE: Dr Ben Weber Tandheelkundekliniek Brakfonteinweg Grey Owl Village Sentrum Centurion Tel: 012 655 0892 / Drs. Morkel en Gouws ing. Van der Hoffweg 450 Pretoria Tuine Tel: 012 379 0918 / INTER AFRICA DENTAL Stanza Bopapestr. Hatfield Tel: 012 342 8551 / DENTAL LADIES Kudulaan 606 Whitethorn Kantoorpark Allensnek Tel: 011 475 0572 / PETRICK DENTISTRY (dr. Gerda Petrick) Schumannstr. 17 Vanderbijlpark Tel: 016 982 3150 / BIODENT (dr. NA Verloop) Lombardy Besigheidspark Silverlakes Tel: 012 809 1884 / SMILE SOLUTIONS (dr. R Nel) Groenkloof Plaza, George Storrarrylaan Tel: 012 346 3588 / Dr. Ian Erasmus Hatfield Plaza, Burnettstraat, Hatfield, Pretoria Tel: 012 362 5773 / Dr. Vanessa van Zyl Franzinastraat 188, Eloffsdal, Pretoria Tel: 012 335 4206 / Dr Kearney Advanced Dentistry, Blackberrystr. 2, Centurion Tel: 012 663 8810 >

 

Ons landwye verskaffers is: ACKERMANS, BOARDMANS, BUILDERS EXPRESS, BUILDERS WAREHOUSE, CAMBRIDGE FOOD, CAPE UNION MART, CHECKERS, CHECKERS HYPER, CLICKS, CNA, CONTEMPO, DION WIRED, DIS-CHEM, EDGARS, GAME, HOUSE & HOME, HUNGRY LION, JET, LIQOUR SHOP, MAKRO, MEDIRITE, OK FURN, OLD KHAKI, PICK N PAY (slegs sekere winkels verwys na ons webtuiste vir details), PICK N PAY CLOTHING, PICK N PAY LIQOUR, POETRY, PQ CLOTHING OUTLET, RED SQUARE, SHOE CITY, SHOPRITE, TEKKIE TOWN (slegs sekere winkels verwys na ons webtuiste vir details), TIGER WHEEL & TYRE, TILE WAREHOUSE, VOLPES en WOOLWORTHS.

Geselekteerde landwye verskaffers, verwys na ons webtuiste vir details: KWIKSPAR, PEP, PNA, SPAR, SUPERSPAR en TOPS @ SPAR.

 

Direkteure: mnr. JH Du Plessis* - Voorsitter, mnr. AJ Jacobs*, dr. AJ van Wyk*, mnr. MF Labuschagne*&  mnr. R Taljaard*

*Suid-Afrikaans

Nuutste Spesiale Aanbiedinge!
Nuutste Nuusbrief!