Vrae & Antwoorde

 • Is Groepsversekering en Begrafnisversekering verpligtend?
  NEE - maar 2 eenhede word aanbeveel. Sou die lid tot sterwe kom word die opbrengs op u KOOPKRAG rekening inbetaal en enige krediete word uitbetaal aan die boedel.
 • Wat is die bonus jaar?
  September (vorige jaar) tot Augustus (huidige jaar). U Desember rekening (huidige jaar) word met die bonusbedrag gekrediteer.

 • Verdien ek ook 'n bonus op brandstof?
  Ja (0.5%). U betaal 'n 1.75% hanteringsfooi. Dit bly steeds geriefliker en goedkoper om u KOOPKRAG kaart in plaas van kontant vir branstofaankope te gebruik.

 • Is KOOPKRAG net in Pretoria?
  KOOPKRAG is landwyd - verwys gerus na die leweransiersgids vir 'n lys van leweransiers in u omgewing.

 • Is die Waarborgfonds verpligtend?
  JA - dit is soortgelyk aan 'n spaarrekening en word op u rekening gekrediteer indien u rekening gekanselleer word of indien u as KOOPKRAG lid bedank. U verdien ook rente op u waarborgfondsrekening teen rentekoerse soos van tyd tot tyd deur Koopkrag Beperk bepaal.

 • Bly die bonus persentasies onveranderd?
  Die persentasie waarteen die bonus bereken word, word jaarliks hersien na oorweging van die maatskappy se resultate.

 • Hoe word my maandelikse aankooplimiet bepaal?
  U bepaal self 'n limiet volgens u behoefte onderhewig aan die goedkeuring van KOOPKRAG.

 • Kan my aankooplimiet verhoog word?
  U kan telefonies aansoek doen vir 'n tydelike of permanente verhoging van u maandelikse aankooplimiet.

 • Wat gebeur as ek my maandelikse aankooplimiet oorskry?
  U aankope kan geweier word en 'n administrasiefooi word gehef. Oorskryding kan voorkom word deur vroegtydig te reël vir 'n tydelike of permanente verhoging van u aankooplimiet.

 • Wie kontak ek in geval van 'n Santam eis?
  Santam Eise Sentrum (Diefstal of ongeluk) by Tel: 0860 505 911.

 • Wie kontak ek indien ek enige poliswysigings wil aanbring?
  Santam Telesentrum by Tel: 0860 102 722